Komplettering av stadgar

Komplettering av bostadsrättsföreningens stadgar måste göras efter en översyn och lagändring av lagen om ekonomiska föreningar 2016.

Stadgarna måste beslutas vid två stämmor.
Därför planeras en extrastämma i vår samlingslokal torsdag 22 mars kl. 18.00
Definitiv kallelse utgår ca 2 veckor innan.

Här följer en sammanställning på de kompletteringar som ska göras.
Klicka på länken

Stadgar komplettering 2018