Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning regleras av stadgar och bostadsrättslagen.
Därtill finns ett policydokument från styrelsen för Brf Fyren

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen.
Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp och är för närvarande 360 kr/månad, vilket faktureras bostadsrättshavaren kvartalsvis i samband med ordinarie hyra.
Lägenheten är din egendom. Som lägenhetsinnehavare är du alltid ansvarig. Stadgar och ordningsregler skall följas av den som hyr i andra hand.
Såväl bostadsrättshavaren som andrahandshyresgästen ska ha en för lägenheten gällande hemförsäkring med bostadsrättstillägg under uthyrningstiden.

Om bostadsrättshavaren hyr ut sin lägenhet i andra hand utan att inhämta samtycke eller tillstånd får föreningen enligt 7 kap. 18-21 § §, med vissa begränsningar, säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Det innebär att bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten förverkas.

Policy andrahandsuthyrning

Brf Fyren andrahandsansökan formulär

 

Klicka på länken, fyll i formulärets sida 1. Skriv ut hela ansökan och lämna in till fastighetskontoret.