Fastigheter

Brf FYREN består av 316 st lägenheter och ett daghem.

Fastigheterna är grupperade i tre st olika gårdar som benämns:

Område A. (Översta gården) Kullen 2:1 Västra Ringvägen 130 – 152.
Område B. (Mellan gården) Kullen 2:2 Västra Ringvägen 108 – 128.
Område C. (Nedre gården) Kullen 2:3 Västra Ringvägen 86 – 106.

Fastigheterna byggdes, A 1973. B 1974. C 1975.