TV kanaler

Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem

Bokning av lokaler

Ett nytt digitaliserat bokningssystem håller på att installeras.
Vi hoppas att vår leverantör lyckas lösa alla saker denna vecka.

För att kunna boka lokal måste man först skriva på ett kontrakt.
Du kan själv skriva ut detta under menyn dokument/bokning uthyrning.

 

Välkommen till

Brf Fyrens föreningsstämma 

Härnösand Energi & Miljö AB:s lokaler, V:a Ringvägen 125

Måndag 27 maj kl. 18.00   

Komplettering av stadgar

Komplettering av bostadsrättsföreningens stadgar måste göras efter en översyn och lagändring av lagen om ekonomiska föreningar 2016.

Stadgarna måste beslutas vid två stämmor.
Därför planeras en extrastämma i vår samlingslokal torsdag 22 mars kl. 18.00
Definitiv kallelse utgår ca 2 veckor innan.

Här följer en sammanställning på de kompletteringar som ska göras.
Klicka på länken

Stadgar komplettering 2018

 

Nyckelutlämning

Följande tider kan Område C
V: a Ringv 86-106 kvittera ut sina nya nycklar i
samlingslokalen källaren V: a Ringv 116.

Tisdag 7/11 klockan 12.30–14.30 och mellan 18.00–20.00.
Torsdag 9/11 klockan 12.30–14.30 och mellan 18.00–20.00.

 Tänk på att ta med ID.
Är du bortrest eller har förhinder kan du skriva en fullmakt till någon i ditt ställe. Tänk då även på identifikationen.
De som inte kan hämta sin nyckel får ta kontakt med fastighetskontoret.

 

Nyckelutlämning

Nyckelutlämning 

Följande tider kan Område B  V:a Ringv 108-128 kvittera ut sina nya nycklar i samlingslokalen källaren V: a Ringv 116.

Tisdag 24/10 klockan 12.30–14.30 och mellan 18.00–20.00.

 Torsdag 26/10 klockan 10.00–12.30 och mellan 18.00–20.00.

Tänk på att ta med ID.

Är du bortrest eller har förhinder kan du skriva en fullmakt till någon i ditt ställe. Tänk då även på identifikationen.

De som inte kan hämta sin nyckel får ta kontakt med fastighetskontoret.