Träningslokal

Ett motionsutrymme finns utanför bastun. Där finns nu några enkla träningsredskap och sedan följer vi hur medlemmarna nyttjar utrymmet och vilka behov av kompletteringar som kan vara aktuella

Träningslokal-1.jpg Träningslokal 1

 

Träningslokal 2