Valberedning

Monika Bystedt
Maj-Lis Rubinsson
Rein Ärlemo

Önskar man kontakta valberedningen  kan personalen bistå med adress och telefonnummer