Värmesystemet

Hur fungerar värmesystemet?

Kort översikt.

Värmesystemet är ett helt datoriserat system som mäter och styr varje rum separat.Lägenheten håller automatiskt 21° , så ni behöver aldrig ändra, eller stänga av ett element, vid t.ex. vädring.

När en vädringslucka öppnas, stänger systemet automatiskt av värmen där.

Varje rum är en separat värmezon, som regleras och styrs separat.

Om ni öppnar mellandörren till ett annat rum, känner systemet av och påverkas av det.

Det är inte tillåtet att köra egna elektriska värmekällor.

OBS! Om man kör värmekällor i uttag som ej är anpassade eller dimensionerade för ändamålet kan man förorsaka brand.

kont   elem1

 

Jag vill ha högre värme !

Önskar ni temperatur över 21°, distribueras det mot självkostnadspris enligt lista.

Pris listan , per månad.

Lägenhet Kvm 22 grader
1:a 38.3 20 kr
1:a+2:a 48 25 kr
2:a 63+64 30 kr
3:a 79.5 35 kr
4:a 104 40 kr

Varför blir inte elementen varma?

Kontrollera

1. Rumstemperaturen har inte sjunkit under 21° vid termistoren, (den lilla vita dosan vid dörrfodret).

2. Något fönster, balkongdörr, eller vädringslucka är öppen. OBS, om rumsdörren (mellandörren) är öppen kan det öppna fönstret, balkongdörren eller vädringsluckan finnas i ett annat rum.

Startar ej elementen efter ovanstående kontroll, kontakta vaktmästaren tel 20988.

Jag har inte 21° i hela lägenheten!

* Det finns idag på marknaden inget värmesystem som håller varje kvadratmeter i en lägenhet på exakt samma temperatur. Så är det inte heller där var och en fritt kan ställa sin temperatur.

* Placeringen av termistoren (temperaturkännaren). Den mest optimala placeringen är att hänga den från taket i ett snöre mitt i rummet på en höjd av ca 1,20 m över golvet. Detta alternativ är emellertid inte genomförbart. Det är heller inte praktiskt genomförbart att sätta den mitt på en innervägg p.g.a. att man då låser upp rummet möbleringsmässigt. Det går ej heller att sätta den på yttervägg p.g.a. att då skulle den känna av väggtemperaturen och reglera efter den och därmed skulle den faktiska rumstemperaturen ligga betydligt högre, den skulle även sitta för nära andra störkällor (element).

* Undvik även att ha andra störkällor i direkt närhet till temperaturkännaren (TV, bordslampa eller liknande).

Termometer.

* Ytterväggen eller fönstret är alltid kallare än innerväggarna, p.g.a. att det är dessa ytor som kyler rummet. Om du sätter termometern på ytterväggen kan den normalt ligga upp till ett par gr under rumstemperaturen (beroende på utomhustemperaturen).

* Om du sätter termometern mitt i rummet eller mitt på mellanväggen skall normalt aldrig temperaturen pendla mer än någon grad upp eller ner, såvida du ej har vädrat eller liknande. Vid temperaturkännaren (vita dosan) skall temperaturen ligga konstant på 21 gr.

 

Kontroll / Övervakning

Hela systemet Styrs och kontrolleras centralt från områdeskontoret. Därifrån kan man lätt se vilken aktuell temperatur som råder i lägenheten eller ställa om inställda värden.
term1

Systemet mäter också samtliga rum fyra ggr per dygn och lägger in det i en statistikbas där man kan gå tillbaka 60 dygn och kontrollera aktuell temperatur dag för dag.
term2

Systemet rapporterar dagligen alla lägenheter som avviker mer än en halv grad över eller under inställt värde.
term3