Parkeringsregler

Vi ber alla  hjälpa till med att våra parkeringsbestämmelser efterlevs. Påminn era besökare om att nyttja gästparkeringen. Kontrollavgiften för en felparkerad bil är 300 kr. Tänk även på att en bil som felaktigt parkeras på en gräsmatta river upp djupa spår och orsakar våra vaktmästare onödigt extra jobb.

Fordonstrafik på innergårdarna är förbjudet.
Undantag gäller endast i- och urlastning.
Detta för att räddningstjänst, färdtjänst, snöröjning etc. inte ska hindras.

img_9150