Sopsortering

Varje gård har 2 behållare där utsortering av matavfall och brännbart restavfall ska ske.
En gemensam anläggning finns för utsortering av 2 sorters glas, metall, tidningar, plast och förpackningar. Övrigt avfall skall lämnas på Kretsloppsparken Hemab. Vi påminner alla om att förpacka brännbart restavfall väl. Matavfall skall endast vara förpackade i de papperspåsar som Hemab tillhandahåller. Matavfallet skall vara så torrt att inte papperspåsen går sönder. Detta är avgörande för att inte besvärande lukt ska uppstå.

Ta del av information gällande sopsortering.

HÄR ger Hemab information om hur du sopsorterar

Information om illaluktande avfall

img_9174