Motion på föreningsstämman

Föreningsstämman beslutade om nybyggnation av maskinhall/personalutrymme
i direkt anslutning till garaget.


plats för garage